رویه های ارسال سفارش

مشتریان میتوانند موقع سفارش محصولات نحوه ارسال محصولات را با توجه به مدت زمان درخواستی جهت دریافت سفارش انتخاب نمایند

 

ارسال از طریق پست

 

مرسولات ارسالی از طریق پست طی ۷۲ ساعت کاری دست گیرندگان محصولان رسیده و در محل تحویل صاحب مرسوله تحویل داده میشود و خریدار میتواند از طریق شماره رهگیری ارائه شده از طریق لینک زیر مرسوله خود را رهگیری کند و از زمان دقیق تحویل آن مطلع شوند .

 

رهگیری مرسوله

مرسوله خود را تا رسیدن به مقصد رهگیری کنید

 

ارسال از طریق تیپاکس

 

مرسولات ارسالی از طریق تیپاکس طی ۲۴ ساعت کاری دست گیرندگان محصولان رسیده و در محل تحویل صاحب مرسوله تحویل داده میشود و خریدار میتواند از طریق شماره رهگیری ارائه شده از طریق لینک زیر مرسوله خود را رهگیری کند و از زمان دقیق تحویل آن مطلع شود .

 

رهگیری مرسوله