شیوه های پرداخت

پرداخت آنلاین

 

خریداران میتوانند جهت پرداخت مبلغ سفارشات خود از درگاه های پرداخت آنلاین فروشگاه سامان موبایل استفاده نمایند و شرط استفاده از درگاه های بانکی و پرداخت آنلاین اطلاع رمز دوم cvv2 و تاریخ انقضای کارت بانکی میباشد .

 

واریز به حساب بانکی

 

خریداران میتوانند مبلغ سفارشات خود را به شماره حساب فروشگاه واریز کرده و فیش واریزی خود را جهت تایید ارسال نمایند .

بانک ملت

شماره حساب :   ۳۴۰۸۷۰۹۰۴۸

شماره کارت :  ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۷۱۱۹۸۳۰

شماره شبا : IR86  ۰۱۲۰  ۰۱۰۰  ۰۰۰۰  ۳۴۰۸  ۷۰۹۰  ۴۸

نام صاحب حساب :  سامان رشیدی علی خواجه

 

فرم ثبت فیش واریزی